,,POD SKRZYDŁAMI MARII GRZEGORZEWSKIEJ”

Rok 2022 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. został ogłoszony Rokiem Marii Grzegorzewskiej w uznaniu zasług twórczyni szkolnictwa specjalnego w Polsce.

Maria Grzegorzewska jest patronem naszej placówki.

„Pod skrzydłami Marii Grzegorzewskiej” to hasło i myśl przewodnia uroczystości, która odbyła się w dniu 20 maja 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Maz.

Akademię rozpoczęła scenka teatralna z życia Marii Grzegorzewskiej w wykonaniu nauczycieli naszej szkoły, pani Bożeny Błażejewskiej i pana Andrzeja Maciejca. Następnie w formie prezentacji został przedstawiony życiorys naszej patronki, a krótka multimedialna „podróż w czasie” pt.: ,,Ośrodek dawniej i dziś” przybliżył zebranym historię powstania i rozwoju szkolnictwa specjalnego w Tomaszowie Mazowieckim.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom konkursów odbywających w ramach obchodów „Roku Marii Grzegorzewskiej”. Nagrodzono uczniów biorących udział w ,,Wojewódzkim Konkursie Literackim pt.: „Listy do Marii”, Szkolnym Konkursie Plastycznym ,,Moja szkoła’’, Szkolnym Konkursie Wiedzy pt.: ,,Maria Grzegorzewska – patronka szkoły”.

Cześć oficjalną zakończyło wystąpienie członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego – pan Leszek Ogórek odczytał list pana Mariusza Węgrzynowskiego – Starosty Powiatu Tomaszowskiego skierowany do uczniów i nauczycieli

W dalszej części imprezy uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty artystyczne i sportowe w różnorodnych piosenkach, wierszach i układach tanecznych.

Występy naszych podopiecznych wzbudziły zachwyt zebranych, a młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po zakończonej części artystycznej członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego złożyli na ręce pani dyrektor ogromny kosz słodyczy dla naszych uczniów. Dyrektor ZSP nr 2 – pan Jacek Bartosik wręczył upominek w postaci wyrobów cukierniczych oraz przyborów szkolnych. Społeczność Ośrodka przekazała przedstawicielom organu prowadzącego członkom Zarządu Powiatu Tomaszowskiego płaskorzeźbę z wizerunkiem Marszałka – Józefa Piłsudskiego wykonaną przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela.