Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 roku o godzinie 1430 na dziedzińcu szkoły na inauguracji nowego roku szkolnego zebrali się uczniowie, rodzice i całe grono pedagogiczne.

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu Polski. Następnie nowa dyrektor naszej placówki pani Magdalena Kowalczyk powitała wszystkich zebranych. W swoim przemówieniu przedstawiła zebranym swoją drogę zawodową oraz wizję pracy na powierzonym jej stanowisku dyrektora SOSW.

Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili znamienici goście, pan Mariusz Węgrzynowski Starosta Powiatu Tomaszowskiego, pani Elżbieta Łojszczyk członek Zarządu Powiatu, pan Leon Karwat przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan Łukasz Cerazy zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu.

Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Mariusz Węgrzynowski w swoim przemówieniu przedstawił plan działań Zarządu Powiatu dotyczących wsparcia i rozwoju SOSW, które zapewnią pełną realizację potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.

Pan Starosta w swoim wystąpieniu podziękował pani Anettcie Klimczak, ustępującej po 11 latach ze stanowiska dyrektora SOSW za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie na rzecz dobra szkoły oraz uczniów.

Grono pedagogiczne również złożyło podziękowanie byłej pani dyrektor i pani wicedyrektor.

Nowa pani dyrektor i nowa pani wicedyrektor zostały powitane przez grono pedagogiczne bukietami kwiatów.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego – film