Zajęcia warsztatowe w Muzeum Regionalnym

15 stycznia  uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pt: „Amonit z tomaszowskiego morza”, które odbyły się w Muzeum Regionalnym w naszym mieście.  Były to zajęcia o odległej przeszłości Polski ze szczególnym uwzględnieniem Tomaszowa Mazowieckiego, o jurajskim morzu i zwierzętach w nim mieszkających – amonitach, belemnitach i jurajskich rybojaszczurach.

Pani przewodnik w bardzo ciekawy  sposób przybliżyła uczniom wydarzenia z przyrodniczej historii  naszego regionu. Wiele radości  sprawiła im również  możliwość  samodzielnego ozdabiania amonitów według wzorów przygotowanych przez muzeum oraz wykonanie pracy plastycznej tomaszowskiego morza na podstawie poznanych informacji i własnej wyobraźni.

Rozbudzona w ten sposób ciekawość uczniów sprawiła, że bardzo chcieli poznać inne ciekawostki oraz zobaczyć eksponaty znajdujące się w muzeum.