Punkt konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi dysfunkcjami rozwojowymi, które nie są wychowankami Ośrodka.

Organizacja Punktu Konsultacyjnego:

  1. Punkt Konsultacyjny jest czynny przez cały rok z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych oraz dni świątecznych.
  2. Przyjęcia w Punkcie Konsultacyjnym odbywają raz w tygodniu,  w środę od godz. 14.00 do 15.00
  3. Terminy wizyt należy uzgadniać telefonicznie w sekretariacie SOSW, tel. 44 724-50-66.

Punkt Konsultacyjny oferuje pomoc dla rodziców i wstępną diagnozę dziecka.

Diagnoza obejmuje:

  • wywiad diagnostyczny z opiekunami/rodzicami dziecka,
  • obserwację diagnostyczną dziecka przez pedagoga, psychologa, logopedę i terapeutę integracji sensorycznej,
  • wnioski z obserwacji pedagogiczno – psychologicznej.