Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces, w czasie którego mózg odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, węch, wzrok, słuch, smak), następnie rozpoznaje je, segreguje i interpretuje tak, aby mogły być użyte w celowym działaniu. Poszczególne zmysły są od siebie bardzo zależne, dlatego jeżeli praca jednego z nich zostaje zaburzona, wpływa to na pozostałe.

W naszej szkole od kilku lat prowadzona jest terapia zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Szkoła dysponuje specjalnie wyposażoną i przygotowaną salą, a same zajęcia poza efektem terapeutycznym dostarczają dzieciom wiele przyjemności i dobrej zabawy.

Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać „naukowej zabawy”.

W trakcie zajęć dziecko, angażując swoje ciało i pobudzając układy zmysłów wykonuje pod kontrolą terapeuty całą gamę różnorodnych zadań. Powyższe ćwiczenia realizowane są z wykorzystaniem przyrządów i pomocy terapeutycznych, takich jak: huśtawki, równoważnie, platformy, uprzęże, deskorolki, duże piłki, talerze obrotowe i wiele innych. Prowadzone są w formie, która pozwala dziecku na przełamywanie własnych słabości oraz wykazywanie się pomysłowością i kreatywnością.

Zajęcia integracji sensorycznej w naszej szkole prowadzone są przez panią Sylwię Okólską i pana Mariusza Więtczaka.