My też możemy wygrywać!

Dnia 16 listopada br. w Miejskim Centrum Kultury ,,Tkacz” odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. ,,Cztery Pory Roku”, który był skierowany do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Tomaszowa Maz. i okolic. Zadaniem uczniów było zilustrowanie treści wybranego  wiersza tomaszowskiej poetki p. Emilii Tesz.

Nasz ośrodek reprezentowało 16 uczestników. Mali artyści, pod okiem swoich opiekunów, wspaniale wykonali swoje zadanie.  Prace 5 z nich zostały docenione przez komisję konkursową i ozdobiły karty w tomiku wierszy poetki pt. ,,Cztery Pory Roku”.

Wyróżnienie w konkursie zdobył uczeń Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego I Alan Królak (opiekun: p. M. Piwowarska- Sipa), który otrzymał upominek w postaci słodyczy oraz pięknych przyborów do zajęć plastycznych. Praca chłopca, a także prace następujących dzieci: Aleksandry Kosylak z Zespołu Edukacyjno- Terapeutycznego II a (opiekun: p. Oktawia Kosylak), Amelii Pietras oraz Tomasza Michalaka z  Zespołu Edukacyjno–Terapeutycznego II au A (opiekun p. Jolanta Skonieczna), Wiktorii Szymańskiej z Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego I s (opiekun: p. Katarzyna Więtczak) znalazły się w książeczce poetki. Ponadto, każde z dzieci otrzymało tomik wierszy z dedykacją p. Emilii Tesz oraz słodki upominek.