Samorząd Uczniowski SOSW został wybrany.

Na przełomie września i listopada odbyła się kampania wyborcza, wybory, a potem rozmowy 6  kandydatów z największą liczbą głosów, na poszczególne stanowiska w Radzie Samorządu.

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24:

  1. Przewodniczący – Jakub Stańdo
  2. Z-ca przew. – Dawid Wnuk
  3. Z-ca przew. – Łukasz Kotynia
  4. Członkowie – Wiktoria Sowa, Oskar Starzyński, Patryk Senyk

Ubiegłorocznemu Samorządowi Uczniowskiemu dziękujemy za rok dobrej pracy. Nowo wybranej Radzie SU życzymy zgodnej i owocnej współpracy na rzecz wszystkich uczniów naszego Ośrodka.