Branżowa Szkoła I stopnia

W Branżowej Szkole I stopnia kształcimy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jest to trzeci, końcowy etap kształcenia specjalnego. Naszym celem jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia samodzielnego życia i pracy zawodowej. Po ukończeniu nauki uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Przedmiotem wiodącym w Branżowej Szkole I stopnia jest praktyczna nauka zawodu, która odbywa się w pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych. Zajęcia prowadzi profesjonalna kadra pedagogiczna przygotowana do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a wielu naszych absolwentów znajduje zatrudnienie zgodnie z przygotowaniem zawodowym. Dla młodzieży z odległych miejscowości funkcjonuje Internat.

Nasz Ośrodek stara się podążać za trendami rynku pracy, dlatego co roku jesteśmy obecni na
Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Powiat Tomaszowski.

Chcesz zdobyć atrakcyjny i dobrze płatny zawód, znaleźć wymarzoną pracę,
rozpocznij naukę
w cyklu trzyletnim
w Branżowej Szkole I stopnia w następujących zawodach:

KUCHARZ

STOLARZ

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE