Szkolny zestaw podręczników 2016 / 2017

 

Uczniowie klas: I – III SP – elementarz i ćwiczenia otrzymają z biblioteki szkolnej.

Uczniowie klas:

  • IV – V i ZET (IV – V) SP
  • I – II i ZET (I – II) Gimnazjum – podręczniki, ćwiczenia oraz materiały edukacyjne otrzymają z biblioteki szkolnej.

Uczniowie klas:

  • ZET SP (I – III, VI)
  • VI SP
  • III Gimnazjum
  • ZET III Gimnazjum
  • I – III ZSZ
  • I – III SPdP – rodzice mają obowiązek złożyć wniosek na „Wyprawkę szkolną” do sekretariatu szkoły do 15.09.2016 r. Dalszych informacji udzieli wychowawca klasy lub sekretariat.

 

Szkolny zestaw podręczników 2016 / 2017

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – KUCHARZ