Dokumenty do Branżowej Szkoły I Stopnia

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia:

  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kwalifikujące do nauki w Branżowej Szkoły I Stopnia SOSW
  2. świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
  4. podanie do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim
  5. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do szkoły
  6. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zainteresowanych)
  7. dwie fotografie

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub elektronicznie poniżej:

Wniosek o skierowanie dziecka do SOSW

Podanie do Dyrektora Szkoły 

Deklaracja uczestnictwa w lekcji religii

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Klauzula dotycząca danych osobowych

Podanie o przyjęcie do internatu

 

Uczniowie po odebraniu skierowania na badania lekarskie składają podanie do Dyrektora o przyjęcie do szkoły, w sekretariacie SOSW w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz w terminie dodatkowym do 15 sierpnia.
Pozostałe dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.
Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty należy doręczyć do sekretariatu SOSW po zakończeniu roku szkolnego.