Sport w ośrodku

Nasz Ośrodek posiada bardzo dobrą bazę sportową tj. salę gimnastyczną wraz z zapleczem (szatnie z łazienką, magazyn zaopatrzony w sprzęt sportowy), mniejszą salkę gimnastyczną dla uczniów Szkoły Podstawowej, wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”, dwie siłownie i ściankę do wspinaczki. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe nie tylko na zajęciach wychowania fizycznego, ale i na licznych zajęciach pozalekcyjnych. Nasza baza sportowa służy nie tylko dzieciom naszej szkoły. Kilka razy w tygodniu sala wykorzystywana jest przez kluby sportowe.

Na zajęciach SKS uczniowie pracują nad techniką i taktyką gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), poznają przepisy gry, przygotowują się do udziału w sparingach, turniejach i zawodach sportowych. Efektem tych działań jest rozwijanie u dzieci zdrowej rywalizacji, z zachowaniem zasady „fair play” w sporcie i w życiu oraz promowanie naszej szkoły na forum lokalnej społeczności.

Wiosną i jesienią organizujemy rajdy piesze i wycieczki rowerowe, a zimą chodzimy na łyżwy. Na kręgielni, podczas „kulania” doskonalimy swoją koordynację i celność, wzmacniamy mięśnie oraz poznajemy sposoby zdrowego spędzania wolnego czasu.

Naszym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, kreowanie potrzeb i aktywnych postaw wobec osobistej kultury fizycznej. Dzięki temu spełniamy szereg postulatów wychowawczych oraz kształcimy pożądane cechy osobowości: wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wyników, konsekwencję, pomagamy pokonywać opory i przezwyciężać własne słabości. Poprzez sport w naszej szkole uczymy również właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, gdzie szacunek dla drugiego człowieka stanowi cel na równi z wynikami.