Dokumenty do SSPdP

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

  1. orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej kwalifikujące do nauki w SSPdP SOSW
  2. świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki
  4. podanie do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim
  5. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do szkoły
  6. podanie do Dyrektora SOSW o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zainteresowanych)
  7. dwie fotografie

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub elektronicznie poniżej:

Wniosek o skierowanie dziecka do SOSW

Podania do Dyrektora Szkoły

Podanie o przyjęcie do internatu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Klauzula dotycząca danych osobowych

Deklaracja uczestnictwa w lekcji religii

Uczniowie zamieszkali w powiecie tomaszowskim składają dokumenty do sekretariatu SOSW do 30 marca oraz w terminie dodatkowym do 15 sierpnia. Dokumenty będą rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy SOSW. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej należy doręczyć po zakończeniu roku szkolnego.