Świetlica

Świetlica znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej i jest integralną częścią naszego Ośrodka – miejscem, w którym dzieci w miłej i bezpiecznej atmosferze spędzają czas przed i po lekcjach. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W świetlicy dzieci mają czas na rozwijanie zainteresowań, odpoczynek, swobodne zabawy oraz korzystanie z gier.

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka. Można ją pobrać bezpośrednio u wychowawcy. Karty zapisu przyjmowane są przez cały rok szkolny wg potrzeb rodziców.

Świetlica szkolna realizuje następujące zajęcia:

  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • zajęcia rozrywkowe
  • zajęcia dydaktyczne
  • zajęcia plastyczno – manualne
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia czytelnicze
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Godziny pracy świetlicy nr 1

PONIEDZIAŁEK       11.00 – 15.30

WTOREK                   10.30 – 15.30

ŚRODA                       9.30 – 15.30

CZWARTEK              8.00 – 8.30   i   11.25 – 15.25

PIĄTEK                      11.25 – 15.25

Opiekę nad uczniami w świetlicy nr 1 sprawuje mgr Bernardeta Jakubowska.

Godziny pracy świetlicy nr 2

PONIEDZIAŁEK       13.40– 16.00

WTOREK                   13.40– 16.00

ŚRODA                       13.40– 16.00

CZWARTEK             13.40– 16.00

PIĄTEK                      13.40– 16.00

Opiekę nad uczniami w świetlicy nr 2 Oktawia Kosylak.