Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest jedną z metod poprawiającą jakość życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Polega na pomaganiu dzieciom w nabywaniu umiejętności funkcjonalnych, które rozwiną ich niezależność. Nastawiona jest na modyfikację lub zmianę określonych zachowań. Terapia behawioralna opiera się na zasadach i celach, które kształtują u ucznia jak największą liczbę zachowań adaptacyjnych, które pomogą rozwinąć jego niezależność i umożliwią mu funkcjonowanie w środowisku.

Głównym celem jest nauka nowych, prawidłowych zachowań, czyli uczeniu jak największej liczby umiejętności.

Na zajęciach terapii behawioralnej pracując z dzieckiem ze spektrum autyzmu bazujemy  przede wszystkim na wzmocnieniach pozytywnych. Stosowanie wzmocnień to nic innego jak nagradzanie dziecka za właściwe zachowanie oraz nabywanie  umiejętności. Zachowania niepożądane nie są wzmacniane.

Zajęcia i pomoce dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka np.: plany aktywności – zestaw symboli, obrazków, zdjęć, słów, które są wskazówką wykonania określonej sekwencji czynności czy albumy nagród. Uczymy dziecko nabywania danej umiejętności etapami.

Dokonujemy gruntownej oceny sytuacji, zanim zaczniemy  planować odpowiednie sposoby pracy z dzieckiem.

Jesteśmy otwarci na zaangażowanie rodziców w terapię dziecka jako ważnego elementu wpływającego na efektywność oddziaływań.

Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach indywidualnych: „jeden na jeden” lub w niewielkich dwuosobowych zespołach.