Programy i projekty edukacyjne

Mając na uwadze wszechstronny rozwój wychowanków, placówka sięga po środki pozabudżetowe uczestnicząc w programach i projektach edukacyjnych dofinansowanych ze środków rządowych.

Efektem tych działań jest wzbogacenie bazy dydaktycznej placówki o sprzęt i środki specjalistyczne służące edukacji a tym samym podniesienie efektywności i jakości pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje znajdują w zakładkach tematycznych