Dyrekcja

Magdalena Kowalczyk – dyrektor SOSW

Alina Gmaj – wicedyrektor SOSW