Terapia logopedyczna

Umiejętność mówienia odgrywa pierwszorzędną rolę w przystosowaniu jednostki do życia. Wszelkie zaburzenia mowy i wady wymowy mogą być przyczyną wielu niepowodzeń. Aby do nich nie dopuścić konieczna jest terapia logopedyczna. Polega ona na stymulowaniu rozwoju dziecka w taki sposób, by potrafiło porozumiewać się z otoczeniem w sposób jak najbardziej zrozumiały.

Na zajęciach terapii logopedycznej:

  • kształcimy i doskonalimy umiejętność wypowiadania się
  • rozwijamy i doskonalimy artykulację
  • stymulujemy opóźniony rozwój mowy
  • usprawniamy motorykę narządów mowy
  • wyrabiamy i utrwalamy właściwy tor oddechowy
  • niwelujemy dysfunkcje fizjologiczne (korygujemy sposób połykania, oddychania)
  • nauczamy prawidłowego gryzienia i żucia
  • rozwijamy percepcję słuchową

Podstawą zakwalifikowania ucznia na terapię logopedyczną jest zalecenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz przeprowadzana przez logopedę na początku roku szkolnego diagnoza logopedyczna. Następnie dla każdego dziecka opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczny.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w formie zabawy, z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych i różnorodnych metod terapeutycznych. Metody te, pomoce i środki zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzą: Bożena Błażejewska i Elżbieta Zakrzewska.