Terapia autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca ośrodkowego układu nerwowego. Powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych.

Od kilku lat w naszym Ośrodku funkcjonują klasy dla uczniów z autyzmem. Zajęcia odbywają się w stałym, przewidywalnym rytmie. Wszystkie dzieci dotknięte tym zaburzeniem mogą w komfortowych warunkach spełniać obowiązek edukacyjny. Klasy liczą 2-4 uczniów. Przyjmowane są dzieci w normie intelektualnej i niepełnosprawne intelektualnie.

Głównym celem edukacji uczniów z autyzmem jest rozwijanie ich autonomii, ich personalizacja i socjalizacja. Stymulujemy zatem do nawiązywania kontaktów społecznych, budowania relacji interpersonalnych i rozwijania umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Staramy się zmienić sposoby wyrażania woli i emocji na społecznie akceptowane. Chcemy aby dziecko mogło porozumiewać się z otoczeniem w jak najpełniejszy dla siebie sposób, werbalnie lub pozawerbalnie. W przypadku osób niemówiących stosujemy komunikację alternatywną, polegającą na rekompensowaniu braku mowy czynnej mową zastępczą w postaci symboli, znaków czy obrazków.

Aby stworzyć uczniom warunki do efektywnej pracy, na początku terapii rozpoznajemy charakterystyczne cechy zachowania i sposób funkcjonowania dziecka. Następnie nawiązujemy kontakt emocjonalny i zadaniowy, wprowadzamy pożądane wzorce zachowań społecznych, wygaszając zachowania niepożądane. W codziennej pracy ogromną wagę przykładamy do systematycznych kontaktów i współpracy z rodzicami. Uczniowie z autyzmem biorą aktywny udział w życiu szkoły: uczestniczą w zabawach szkolnych, imprezach integracyjnych, akademiach, co korzystnie wpływa na ich rozwój społeczny.

Optymalne warunki do nauki, poczucie bezpieczeństwa, ciekawe zajęcia i oddana dzieciom, doświadczona kadra sprawia, że nasi uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i swobodnie.