Wychowawcy grup

  1. Halina Fituch-Skomorow
  2. Bożena Grabowska
  3. Barbara Kędzierska
  4. Cezary Klimek