Struktura Ośrodka

Kształcimy uczniów w następujących ogniwach:

  1. Szkole Podstawowej
  2.   Branżowej Szkole I stopnia na kierunkach:
    – kucharz
    – stolarz
    – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  3. Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy (dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym)