Samorząd Szkolny

Samorząd Uczniowski Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim tworzą uczniowie wybrani w demokratycznych wyborach. Każdy uczeń ma prawo oddać jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Wybory odbywają się zwykle na początku roku szkolnego, a kadencja trwa 1 rok. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele powoływani przez dyrektora placówki.

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

– pomoc w realizacji imprez z kalendarza uroczystości szkolnych

– organizowanie zabaw, konkursów oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów Ośrodka

– wdrażanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego pełnienia obowiązków szkolnych

– kształtowanie umiejętności zespołowego działania

– organizowanie pomocy koleżeńskiej

– udział w pracach na rzecz Ośrodka

Skład obecnej Rady Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Jakub Stańdo

Z-ca  – Dawid Wnuk

Z-ca  – Julia Milczarek

Członkowie – Nikola Recheta, Konrad Pietruszczak, Łukasz Kotynia