OFERTA EDUKACYJNA

Zostań uczniem Naszej Szkoły! – obejrzyj film

Szkoła Podstawowa

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Branżowa Szkoła I stopnia

Internat

Zajęcia specjalistyczne

Wyposażenie placówki

Plakat informacyjny