Inspektor Ochrony Danych

Małgorzata Kamelska

Kontakt:

tel. 44 724 50 66  w. 12

mail: kadry_iod@soswtomaszow.pl