Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 września o godzinie 9.00 od odśpiewania hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Po hymnie, pani dyrektor Anetta Klimczak powitała całą społeczność szkoły: uczniów, rodziców i nauczycieli oraz przybyłych gości. Następnie odczytany został list ministra Edukacji i Nauki. Uczniom i rodzicom zostali przedstawieni wychowawcy poszczególnych klas oraz przydział sal lekcyjnych.

Z pośród przybyłych gości głos zabrała pani Beata Stańczyk naczelnik Wydziału Oświaty i Edukacji Starostwa Powiatu Tomaszowskiego oraz przekazała list z życzeniami od Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Tomaszowskiego.

Miłym, choć nieco nostalgicznym wydarzeniem tej uroczystości było pożegnanie odchodzącej na emeryturę panią Marię Krzysztofik. Pani Maria to osoba przemiła, ciepła i sympatyczna, która w naszej placówce pracowała jako referent do spraw żywienia.

Po zakończonej uroczystości uczniowie z rodzicami i wychowawcami udali się do swoich klas.