Test wiedzy o Patronie Szkoły

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej. To patronka naszej szkoły. Z tej okazji, nasza placówka przygotowała wiele przedsięwzięć związanych z tym faktem.  Jednym z nich był Konkurs wiedzy o Marii Grzegorzewskiej przygotowany dla uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej i klas 1- 3 Szkoły Branżowej I stopnia, który odbył się 28 kwietnia 2022 roku.

Celem konkursu było przybliżenie uczniom postaci twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Rozpoczął się on od wystąpienia p. wicedyrektor M. Politańskiej, która przedstawiła  uczestnikom postać patronki naszej placówki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie uczestników nastąpi w dniu 20 maja 2022 roku na uroczystości związanej z obchodami Święta Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tomaszowie Maz.