Gimnastyka korekcyjna

Warunki, w jakich dziecko żyje, uczy się i wypoczywa, w znacznym stopniu mogą wpływać na jego postawę. Szczególnym okresem zwiększonego zagrożenia wystąpienia nieprawidłowej postawy jest właśnie wiek szkolny.

Wady postawy nabyte w młodości mogą być uciążliwe i mieć przykre konsekwencje w przyszłości, dlatego ćwiczenia jakie odbywają się na lekcjach gimnastyki korekcyjnej w naszej szkole mają na celu korygowanie wad i zaburzeń postawy, a także uświadamianie dzieciom w jaki sposób mają dbać o zdrowie.

Do podstawowych ćwiczeń zalicza się:
– ćwiczenia oddechowe
– plecy okrągłe, skoliozy
– ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków
– plecy okrągłe, odstające łopatki
– ćwiczenia mięśni brzucha
– zwiększona lordoza
– ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy
– zwiększona lordoza
– ćwiczenia antygrawitacyjne, czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa
– zwiększona lordoza, plecy okrągłe, odstające łopatki, skoliozy

Zajęcia odbywają się w małych grupach (od 3 do 5 osób). Prowadzone są w salce wyposażonej w przyrządy i przybory wspomagające korekcję wad postawy lub na sali gimnastycznej. Stosujemy wiele metod i form, aby urozmaicić, zaciekawić i zachęcić dzieci do uczęszczania na te zajęcia.

W ramach gimnastyki korekcyjnej prowadzona jest również edukacja w zakresie promocji zdrowego stylu życia, a w szczególności aktywności ruchowej i przeciwdziałania pogłębianiu się wad postawy.