KONKURS EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY „ OMNIBUS”

W kwietniu w ramach obchodów Dnia Ziemi  uczniowie naszej szkoły wykonali gazetkę promującą potrzebę segregacji odpadów: „Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady”. Odbyła się również już kolejna edycja konkursu ekologiczno – przyrodniczego „Omnibus” przygotowanego przezp. B. Pazurek i p. A. Zwolińską. Jego  realizacja  miała na celu wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwić ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzyć przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwolić na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwrócić uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, a zdobywcą największej ilości punktów okazał się: Konrad Pietruszczak – uczeń kl. VII au b. Nagrodą była książka o tematyce przyrodniczej i „ ekologiczny cukierek”, który zawierał owoce i warzywa.