NA WYCIECZCE W MUZEM

23 maja br. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. B. Pazurek, p. A. Tomczyk i p. A. Dremlik wybrali się z wizytą do muzeum. Celem wycieczki był udział w zajęciach o tematyce ekologiczno-przyrodniczej Uczniowie zdobywali i rozwijali posiadane już umiejętności dotyczące rozpoznawania różnych gatunków drzew. Dodatkowym  walorem dydaktycznym wycieczki, jest fakt, iż wykracza ona swoim zasięgiem poza nauczanie w budynku. Stworzyła  sytuację, by uczniowie mogli  poznawać  różne gatunki drzew w ich  naturalnym środowisku. Uwrażliwiała na potrzeby środowiska, bogaciła ich wiedzę o zależnościach zachodzących w przyrodzie,  wskazywała  piękno i różnorodności przyrody.