Wycieczka do Nadleśnictwa Smardzewice

6 czerwca uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce do Nadleśnictwa Smardzewice. Tam uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pana leśniczego Tomasza Rogaczewskiego w ramach realizacji działań do  projektu: „Nasze ekologiczne pracownie”

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od przejścia  ścieżką przyrodniczą, gdzie uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnorodnością gatunków drzew i roślin występujących w polskich lasach. Pan Rogaczewski  wyjaśniał, jak rozpoznawać poszczególne gatunki drzew oraz jakie mają one znaczenie ekologiczne. Przedstawił również informacje dotyczące zwierząt żyjących w naszych lasach (informacje dotyczące żubrów i siedliska orłów).

Uczniowie pogłębiali wiedzę o drzewostanach i obserwowali ekosystem lasu za pomocą lornetek. Jednym z  elementów wycieczki było praktyczne działanie ekologiczne –zbieranie pozostawionych w lesie śmieci. Było to niezwykle cenne doświadczenie, które pokazało dzieciom, jak ważna jest troska o nasze lasy i jak każdy z nas może przyczynić się do ich ochrony.

Wycieczka zakończyła się wyczekiwanym przez uczniów ogniskiem z poczęstunkiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali również przekazane przez pana leśniczego foldery o tematyce przyrodniczej naszego regionu oraz upominki.

Wycieczka do Nadleśnictwa Smardzewice była niezwykle wartościowym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę na temat ochrony środowiska, ale także mieli okazję bezpośrednio przyczynić się do ochrony przyrody. Tego typu działania są kluczowe w kształtowaniu postaw ekologicznych i świadomości młodego pokolenia. Projekt „Nasze Ekologiczne Pracownie” jest doskonałym przykładem, jak edukacja ekologiczna może być realizowana w sposób praktyczny i angażujący, co z pewnością przyniesie długotrwałe korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla środowiska lokalnego.