V Wojewódzki Konkurs Międzyszkolny BHP

23 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu odbyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Międzyszkolnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy „BHP bezpiecznie od startu”. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Sieradzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Nasz Ośrodek reprezentowali uczniowie Branżowej szkoły I stopnia Konrad Pietruszczak, Jakub Stańdo oraz Dawid Wnuk. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej, w których uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu BHP.