Wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

13 czerwca 2022 roku uczniowie naszej szkoły po opieką p. B. Pazurek, P. A. Tomczyk oraz p. A. Zwolińskiej wybrali się na wycieczkę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Głównym celem wycieczki było kształtowanie właściwego postępowania ze zwierzętami, a także rozwijanie  postawy szacunku i empatii wobec zwierząt. Wycieczka  miała też za zadanie uwrażliwić dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz chęć gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom. Podczas wycieczki dzieci dowiedziały się, jak funkcjonuje schronisko. Zobaczyły, jak wyglądają pomieszczenia dla psów i kotów. Podarowały również zakupioną karmę.